Стаття 62. Використання технічних та спеціальних - Пашка Серія «митна справа в україні»

^ Стаття 62. Використання технічних та спеціальних
засобів для здійснення митного контролю.


Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров’я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.


Технічні засоби митного контролю, це спеціальні установки, апарати, детектори, аналізатори, інструменти, пристосування та інші технічні пристосування, що застосовуються посадовими особами митних органів при проведенні митного контролю в цілях забезпечення додержання законодавства України про митну справу. Технічні засоби митного контролю (далі ТЗК) можна розподілити на пошукові засоби, засоби ідентифікації та засоби аудіовізуального контролю.

До пошукових засобів митного контролю відносяться:

1. Рентгенапарати – блок пам’яті дозволяє дослідити зображення предмета впродовж тривалого часу після короткочасної (частки секунди) дії на нього імпульсу рентгенівського випромінювання. За цей час не встигає зруйнуватися навіть світлочутливий шар фотоплівки. Рентгенівські апарати використовуваються для оперативного виявлення заборонених вкладень у предметах та вантажах, які перетинають митний кордон. Причому тільки вони можуть дати найбільш достовірну інформацію про наявність прихованих вкладень за дуже короткий час. До роботи на цих апаратах допускаються посадові особи митних органів, які пройшли спеціальне навчання та допущені до роботи наказом по митниці.

2. Металошукачі - призначені для виявлення металевих предметів у неметалічному середовищі. Слід зазначити, що металошукачі служать для підвищення ефективності й оперативності догляду тільки в руках творчо працюючого інспектора.

3. ^ Доглядові дзеркала - для догляду важкодоступних неосвітлених місць у транспортних засобах використуються комплекти дзеркал з підсвіченням.

4. Електрощуп – завдяки маленькому діаметру лампочки можна користуватися при підсвітлені вузьких щілин з меблями, ящиками, простору за решітками вентиляції та в багатьох інших місцях.

5. Ендоскопи – використовуються для неруйнуючого контролю елементів конструкції, візуального контролю важкодоступних порожнин транспортних засобів і вантажів при їх огляді, для створення необхідного рівня освітленості об’єкта, що досліджуються також для підзарядки акумуляторів і для приєднання трубки доглядової до фотоапаратів.

6. ^ Галогенові акумуляторні ліхтарі – призначені для використання у вибухонебезпечних, задимлених і вологих середовищах, при догляді великих ємкостей, цистерн і трюмів на транспортних засобах, мають підвищений рівень світлового потоку.

7. ^ Ультрафіолетові ліхтарі – дозволяють побачити в ряді випадків сліди підробок митних документів, валюти.

8. Мініскопи – можуть використовуватися для досліджень службових документів з метою виявлення в них підробок та змін, зчитування проби на виробах з дорогоцінних металів, установлення фактів заміни дорогоцінних каменів у ювелірних виробах, ідентифікації головних рослинних наркотичних речовин, які хімічно не оброблені попередньо, і т.ін., дослідження поверхонь різних видів матеріалів, а також при митному догляді.

Всі пошукові засоби відносяться до неруйнуючих методів.

До засобів ідентифікації відносяться:

1. Електронні ваги – використовуваються для визначення ваги предметів, товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

2. Детектори дорогоцінних металів – призначені для швидкого і точного визначення вмісту золота різних кольорів, дослідження покритих золотом чи золотовмісних металів, визначають платину і паладій. Детектори використовуються для експрес-контролю дорогоцінних металів на поверхні досліджуваного зразка.

3. Детектори діамантів – дозволяють в оперативних умовах при проведенні доглядових операцій здійснювати попереднє дослідження з метою виявлення дорогоцінних та напівдорогоцінних, а також синтетичних каменів, що імітують природні діаманти.

4. Детектори наркотиків – призначені для виявлення головних рослинних наркотичних речовин.

5. Детектори валюти – використовуються для визначення справжності іноземної валюти.

6. Дозиметри – використовуються для оперативного оцінювання радіаційного стану приміщень, вантажів або місцевості.

7. Каратоміри – за їх допомогою визначають розмір перснів, приблизну вагу перлів та дорогоцінних каменів в оправі та без неї.

8. Комплекти хімічних реактивів – комплект індикаторів вибухових речовин призначений для виявлення вибухових речовин.

До засобів контролю аудіовізуальних матеріалів відносяться: відео та

аудіомагнітофон, засоби обчислювальної техніки, програвачі (платівок, лазерних компакт-дисків), слайдоскопи, кінопроектори, засоби стирання магнітних записів.

Крім вищезазначених засобів митного контролю, в митницях можуть використовуватись й інші засоби.

З метою вдосконалення обліку наявності і визначення потреб у технічних засобах та засобах зв’язку затверджені норми оснащення технічними засобами окремих підрозділів і митних установ України.


^ Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами,

митне оформлення яких не закінчено.


З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.

Митні органи з власної ініціативи або з ініціативи правоохоронних органів мають право від осіб які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї статті. У таких випадках витрати на проведення зазначених операцій відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони проводилися. У разі якщо в результаті цих операцій будуть порушення законодавства України, витрати на проведення операцій відшкодовуються власниками товарів, транспортних засобів або уповноваженими ними особами.

Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняються, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.


У частині третьої комментируемої статті зазначено, що заборонено користуватися та розпоряджатися товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем, митне оформлення яких не закінчено, за винятком випадків передбачених дійсним Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Може скластися враження, що викладена заборона порушує конституційне право на приватну власність, вільне використання свого майна, свободи підприємницької діяльності (ст. 41,42 Конституції України). Слід зазначити, що вільний обіг товарів, завезених на митну територію України можливий тільки після завершення митного оформлення в режимі випуску для вільного обігу, що передбачає сплату мита та податків, дотримання мір нетарифного регулювання (ліцензування, квотування, сертифікація і т.п.).

Виконання вимог митного законодавства у відношенні товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон, до передачі їх у вільне користування та розпорядження зацікавленим особам, є загальноприйнятим у міжнародній практиці, що закріплено в Міжнародній конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіото 18.05.1973 р., набрала силу 25.09.1974 р., переглянута у червні 1999 р.) у Митному Кодексі ЕС, в Основах митного законодавства держав-учасників Співдружності Незалежних Держав. Отже, можна зробити висновок, що вимога частини Ш комментируемої статті відповідає Конституції України, і мова йде не про позбавлення прав на переміщення товару і транспортного засобу та їх використання, а про дотримання спеціального порядку, спрямованого на захист інтересів громадян, вітчизняного виробника, життя та здоров'я людини, навколишнього середовища і т.д.

Товари і транспортні засоби знаходяться під митним контролем з моменту його початку і до його закінчення в залежності з заявленим митним режимом (Розділ II і VIII дійсного Кодексу).

З товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем, у відношенні до яких митне оформлення не закінчено, їх власник чи уповноважена їм особа з дозволу митного органа може робити такі вантажні операції:

Здійснення перерахованих вище вантажних операцій, як правило, викликано необхідністю проведення митного огляду товарів і транспортних засобів, їх ідентифікації, визначення точної кількості, найменування і т.п.

Здійснення зазначених дій може бути викликано митним органом у відношенні товарів, що підлягають негайному митному оформленню. (виникнення погрози псування товарів і транспортних засобів, ліквідація дозволу на функціонування складів тимчасового збереження, ліквідація спеціальної митної зони і т.п.).

У більшості випадків необхідність проведення вантажних операцій з товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем і митне оформлення яких не закінчено, виникає при здійсненні попередніх операцій по доставці товарів і транспортних засобів митному органу по завершенні доставок, тимчасовому зберіганні та ін. (розділ IV дійсного Кодексу).

Слід зазначити, що з товарами і транспортними засобами, які знаходяться під митним контролем та митне оформлення у відношенні яких не закінчено,

з дозволу митних органів можуть проводитися й інші операції .

Ці операції визначаються дійсним Кодексом в залежності від митного режиму, у якому заявлені товари і транспортні засоби, митне оформлення у відношенні яких не закінчено, митним органам (тимчасове зберігання, митний склад, спеціальна митна зона, магазин безмитної торгівлі і т.д.).

Відповідно до положень Кіотскої конвенції:

у відношенні товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні, дозволяється здійснювати звичайні операції, необхідні для забезпечення їх зберігання у незмінному виді. Такі операції мають своєю метою забезпечити схоронність товарів, а не зміну стану товарів. В основному звичайні операції, необхідні для забезпечення зберігання товарів у незмінному виді включають:

Також можуть проводитися звичайні операції, спрямовані на прискорення митного оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі. Це може бути сортування, складування, зважування, маркірування, постачання бирками, об'єднання партій вантажів для транспортування по одному транспортному документу, а також взяття проб і зразків (спеціальний додаток А розділ 2). У дійсному Кодексі див. коментарій до ст. 109.

Слід особливо зазначити операції, що проводяться з товарами і транспортними засобами, які знаходяться під митним контролем, митне оформлення, у відношенні яких не закінчено та які містяться в режимі спеціальної митної зони.

У відношенні товарів, допущених у спеціальну митну зону, дозволяється робити звичайні операції по обробці (упакування, угрупування, дроблення партії і т.д.). Якщо законодавством дозволяється здійснювати в спеціальній митній зоні операції по переробці чи виготовленню, то законодавець указує ті операції по переробці чи виготовленню, яким можуть піддаватися товари (Кіотська конвенція, спеціальний додаток D гл. 2). У дійсному кодексі дивитися коментарій до ст.ст. 216, 221.

Ст. 75 дійсного Кодексу визначено порядок взяття проб і зразків товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Перераховані вище операції проводяться за рахунок власників товарів і транспортних засобів чи уповноваженими ними особами.

У відповідності зі ст.27 дійсного Кодексу з товарами і транспортними засобами до закінчення митного оформлення можуть проводитися операції, необхідні для проведення:

перелік цих операцій визначається законодавчими актами України в сфері перерахованих вище служб.

Якщо перераховані вище операції проводяться з ініціативи митних органів чи інших правоохоронних органів, то витрати на проведення цих операцій несуть ті органи, з ініціативи яких проводяться зазначені операції. У випадку, якщо в результаті проведених операцій виявлені порушення митного чи іншого законодавства України, то витрати на проведення зазначених операцій несуть власники товарів і транспортних засобів чи уповноважені ними особи.


Стаття 64. Ідентифікація товарів, транспортних засобів,

приміщень та інших місць під час здійснення

митного контролю.


Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де знаходяться чи можуть знаходитися товари, які підлягають митному контролю, або провадитися чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.

Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.

Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими, крім випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної витрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну, вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням документальних доказів існування зазначеної загрози.


Ідентифікація товарів

Митними органами можуть ідентифікуватися товари, які знаходяться під митним контролем.

До основних вимог, яким повинні відповідати засоби ідентифікації (атрибути митного забезпечення), відносяться:

  1. неможливість підробки відтисків (у відношенні печаток, штампів, підписів, маркувань);

  2. неможливість порушення без видимих слідів цілісності атрибутів (у відношенні пломб, клейких стрічок, замків);

  3. стійкість штемпельних і відтискних матеріалів та засобів письма (паст, чорнил, пломб, клейових покрить) до зовнішніх кліматичних впливів.

Засоби ідентифікації можуть змінюватися або знищуватися тільки митними органами України або з їх дозволу, за виключенням випадків, коли існує реальна загроза знищення, втрати або порчі товарів і транспортних засобів.

Товари повинні бути ідентифіковані митним органом відправлення і митним органом призначення. Ідентифікація проводиться для виключення випадків вилучення товарів без дозволу митних органів.

Ідентифікація товарів митним органом призначення проводиться шляхом перевірки засобів ідентифікації митного органу відправлення, проведення ідентифікаційного догляду і здійснення митного контролю в інших формах.

При проведенні митного контролю постають питання, пов’язані з необхідністю визначення якісних характеристик. Для цього використовуються такі засоби ідентифікації.

4542679675999966.html
4542752036647023.html
4542828154908683.html
4542944057970480.html
4543047705392113.html