Навчально-методичний посібник Донецьк-2011 - страница 28

^ ІІ. Мета навчання: Загальна мета: уміти своєчасно діагностувати РДС новонародженого та скласти план лікування цих хворих. Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

  1. Провести обстеженя хворих, виділити основний синдром і чинники ризику захворювання РДС новонародженого.
  1. Скласти диференційно-діагностичний алгоритм у рамках основного симптому і провести диференціальну діагностику в умовах алгоритму.
  1. Встановити діагноз респіраторного дістрес-синдрому новонародженого.
  1. Визначити лікувальну тактику при РДС новонародженого.
1. Уміти збирати анамнез на хворих,

проводити об`єктивне обстеження дитини (кафедра пропедевтики дитячих хвороб, кафедра дитячих хвороб №1 та №2).

2. Вибрати найбільш адекватні методи лабораторного й інструментального обстеження, надати клінічну інтерпретацію отриманих результатів (кафедра пропедевтики дитячих хвороб, кафедра дитячих хвороб №1 та №2).

3.Встановити попередній діагноз РДС новонародженого (кафедра пропедевтики дитячих хвороб, кафедра дитячих хвороб №1 та №2).

4. Обгрунтовувати вибір лікарських препаратів при лікуванні РДС новонароджених (кафедра клінічної фармокології, кафедра дитячих хвороб №1 та №2 ).Задачі вихідного рівня.


Задача №1.

Дитина народилася від матері з цукровим діабетом, в терміні гестаціі 30-31 тижнів з проявами важкої асфіксії, в зелених навколоплідних водах з домішкою меконію. Стан тяжкий. Оцінка за шкалою Апгар 1-3 бали. Проведена АВС-реанімація.

Які дані анамнезу дитини дозволяють визначити вірогідність розвитку РДС?

А) у матері цукровий діабет;

В) термін гестації 30-31 тиждень;

С) важка асфіксія;

D) зелені навколоплідні води з домішкою меконію;

Е) все перераховане вище.

Еталон відповіді: Е.

Задача №2.

У недоношеної дитини через 3 години після народження відзначено тахіпное до 100 на хвилину, тахікардія до 170 ударів на хвилину. В акті дихання приймає участь допоміжна мускулатура. При аускультації легень на тлі послабленого подиху вислуховуються крепітіруючі хрипи.

Яке обстеження треба провести для підтвердження діагнозу РДС новонародженого?

А) - ультразвукове дослідження легень;

В) - рентгенографія органів грудної клітини;

С) - аналіз периферичної крові;

D) - томографія легень;

Е) - КЛС крові.

Еталон відповіді: В.

Задача №3.

Новонароджений 1 доби життя від І вагітності, І пологів в терміні гестації 32-33 тижнів. Після народження через 4 години у дитини відзначаються дихальні розлади. Оцінка за шкалою Даунса - 8-9 балів. Киснево-залежний, ціаноз шкіри. Тахікардія.

Який попередній діагноз найбільш ймовірний?

А) - ВВС;

В) - аспірація навколоплідними водами;

С) - внутрішньоутробна пневмонія;

D) - респіраторний дистрес-синдром новонародженого;

Е) – синдром дизадаптації недоношеного.

Еталон відповіді: підготувати самостійно.
^ Задача №4.
У дитини від ІІ вагітності, І пологів, в терміні гестації 31-32 тижні відзначено через 2 години зростання дихальних розладів до важкого ступеня. Новонароджений знаходиться на ШВЛ. Діагностований РДС новонародженого.

Який спосіб введення сурфактанту Ви призначите?

А) – внутрішньовенно;

В) - внутрішньо м`язово;

С) – підшкірно;

D) – ендотрахіально;

Е) – інгаляційно.
^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Неодхідну інформацію для виконання базових знань-умінь можна знайти в наступних джерелах:


1. Шабалов Н.П. Неонатология.- Москва. –2006.- Т.І.- С. 507-529.

2. Неонатологія. / Под ред. Т.Л. Гомеллы, М.Д. Канигам. – Москва: Медицина, 1998. – С.458-459.

3. Руководство по неонатологии. / Под ред. Г.В. Яцык. - М.: Медицина, 1998. – С. 171-180.

4. В.А. Гребенников, О.Б. Миленин, И.И. Ремина. Респираторный дистресс-синдром у новорожденных. // Вестник медицины. - Москва.- 1995. - С.112- 136.

  1. Судакар Г.Эзутачан. Практичний посібник з нелнатології.- Львів-Дейтройт.-2002.-С.192-206.


ІІІ. Зміст навчання.


Основні теоретичні питання до теми:

1.Етіологічні чинники РДС новонароджених.

2.Патогенетичні проблеми РДС новонароджених.

3.Чинники ризику РДС новонароджених.

4.Клінічні прояви РДС новонароджених.

5.Диференційна діагностика та обгрунтування діагнозу РДС новонароджених.

6.Тести на зрілість легень у новонароджених.

7.Лікування РДС новонароджених.

8.Особливості та сроки введення сурфактанту.

9.Профілактика РДС новонароджених.


При підготовці теми заняття Ви можете користуватися наступними інформаційними джерелами:

1. Посiбник з неонатологiї: Пер. з англ. / Под ред. Джона Клоертi, Энн Старк. – Київ: Фонд допомоги дiтям Чорнобиля, 2002. – С. 223-255.

2. Робертон Н.Р.К. Практическое руководство по неонатологии. – Москва: Медицина, 1998. – С. 178-186.

3.Маркова И.В., Шабалов Н.П. Клиническая фармакология новорожденных. – С.-Петербург: СОТИС, 1993. – С. 200-239.

4.Гил Верновський, С. Давід Рубенстайн Дослідження в перинатології. Серцево-судинні захворювання у новонароджених. – Київ: „Молодь”, 2004. – С.123-189.

5.М.Л. Яряєв. Неонатологія. – Київ.-2003.-С.234-240.

6. Современная терапия в неонатологии./Под ред. Н.П. Шабалова. Пер с англ. – Справочник. – М.: МЕДпресс, 2000. – С. 5-8, 34-36.

7. Проект Протоколу „Дихальні розлади новонароджених”. – Київ, 2005.

8. Проект Протоколу „Респіраторний дистрес-синдром новонародженого”. – Київ, 2005.


Якщо інформація, що рекомендується, Вами засвоєна, пропонуємо закріпити її шляхом рішення задач-моделей.


Система навчальних задач.


Задача №1.

У недоношеної дитини від І вагітності, передчасних пологів в терміні гестації 34-35 тижнів. Навколоплідні води зелені з домішкою меконію. Багатоводдя. При об`єктивному дослідженні відзначається періоральний ціаноз, гучний подих, змішана задишка, тахіпное.

Який симптом має місце у даному випадку?

А) – інтоксикаційний;

В) - респіраторний;

С) - синдром пригнічення ЦНС;

D) - нейротоксикоз;

Е) – сердцево-судинна недостатність.
^ Еталон відповіді: В.

Задача №2.

У жінки з терміном вагітності 33-34 тижня, анемією розвилася клініка гострої респіраторної вірусної інфекції. Попередня вагітність закінчилась медичним абортом. Передбачається родорозрішення шляхом кесарева розтину.

Який ведучий чинник ризику розвитку РДС новонародженого?

А) – термін вагітності 33-34 тиждня;

В) – анемія;

С) - гостра респіраторна вірусна інфекція;

D) - родорозрішення шляхом кесарева розтину;

Е) - медичний аборт.

^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Задача №3.

З перших годин життя у недоношеної дитини відзначається дихальна недостатність, яка зростає по годинах. Дитина переведена на ШВЛ. Над легенями вислуховуються крепітуючі хрипи. Тахікардія до 180 ударів на хвилину, тотальний ціаноз. Припускають РДС новонароджених.

З якими діагнозами Ви будете диференціювати?

А) – двохстороння пневмонія;

В) – пологова травма;

С) – вроджена вада дихальної системи;

D) – ВВС;

Е) – все перераховане вище.

Еталон відповіді: Е.


Задача №4.

У дитини (термін гестації 32 тижні) через 2 години після народження зросла дихальна надостатність (втяжіння яремних ямок, симптом “гойдалок”, тахіпное), приступи ціанозу. В легенях послаблене дихання, тони серця ритмічні, прискорені.

Який діагноз найбільш ймовірний?

А) - респіраторний дистрес-синдром новонародженого;

В) - ателектази легень;

С) - вроджена вада серця;

D) - вроджена вада дихальної системи;

Е) - внутрішньоутробна пневмонія.

^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.

Задача №5.

У дитини з терміном гестації – 29 тижнів, вага тіла – 1100 г на перших хвилинах після народження вводився альвеофакт. Через 5 годин життя у хворого зберігається клінічна картина респіраторного дистрес-синдрому новонародженого, що підтвержено ренгенологічно. Зараз дитині 73 години життя. Респіраторна терапія мало ефективна.

Визначите чи доцільно повторне застосування альвеофакту даній дитині?

А) - недоцільно, з огляду на вік дитини;

В) - недоцільно, з огляду на низьку єфективність першого введення;

С) - доцільно повторне однократне введення;

D) -доцільно повторне введення 3-х доз с інтервалом 6-8 годин;

Е) - доцільно на тлі корекції параметрів вентиляції.

^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Короткі методичні вказівки до практичного заняття.


Заняття починається з перевірки викладачем цільових задач, вирішених лікарями-інтернами в ході позааудиторної підготовки. Одночасно вони здійснюють самоконтроль, звіряючи правильність рішення задач з еталонами відповідей до них. Після цього лікарі-інтерни самостійно курирують хворих з РДС новонароджених, визначаючи чинники ризику. Вивчають виписки з історій хвороб. Вони ретельно збирають анамнез, детально з`ясовують, коли виявлений РДС новонароджених, анамнез родини і дитини. Після цього викладач проводить розбір 2-3 тематичних хворих з оцінкою клінічних і лабораторних даних. Викладач звертає увагу лікарів на клінічні і лабораторні ознаки РДС новонародженого. Проводять диференціальну діагностику РДС новонародженого, починаючи з особливостей анамнезу і закінчуючи специфічними лабораторними даними. У процесі розбору хворих викладач коригує відповіді лікарів-інтернів, звертає їхню увагу на особливості проведення огляду при РДС новонародженого, вказує і виправляє помилки в діях лікарів-інтернів. Наприкінці проводиться підсумковий тестовий контроль і викладач підводить підсумки заняття, дає завдання для позааудиторної підготовки до наступної теми.


^ Технологічна карта практичного заняття.


Етапи

Час

Оснащення заняття.

Місце проведення

Лікарська конференція. Перевірка і корективи вихідного рівня знань.

25

хв.

Рішення задач вихідного рівня

Клінічна база курсу

Самостійна курація новонароджених під контролем викладача, з РДС новонароджених. Виконання індивідуальних завдань.

120

хв.

Фонендоскопи. Історії хвороб.

Клінічна база курсу

Розбір тематичних хворих з корективами викладачем виконаних помилок.

100

хв.

Муляжі, тренажери, таблиці, граф. логічні структури. Історії хвороб.

Клінічна база курсу

Підсумковий тестовий контроль.

15

хв.

Рішення цільових задач

Клінічна база курсу

Підведення підсумків заняття.

5

хв.
Клінічна база курсу^ ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ТЕМИ: «РЕСПІРАТОРНИЙ ДИСТРЕС-СИНДРОМ НОВОНАРОДЖЕНОГО»ГОСТРА ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ


Граф логічної структури теми:

“^ РЕСПІРАТОРНИЙ ДИСТРЕС-СИНДРОМ НОВОНАРОДЖЕНОГО”


4522317286502613.html
4522465627339598.html
4522579758077984.html
4522971211757141.html
4523061188114897.html