Світова організація торгівлі - страница 45

Таблиця 25(c): Рекомендовані схеми (моделі) сертифікації в Україні

Продукція, що сертифікується

Інспектування заводу (способу виробництва)

Атестація заводу (способу виробництва)

Сертифікація (оцінка) системи якості

Випробування для цілей сертифікації

Технічний нагляд

Документи, що видаються органом сертифікації продукції

Продукція серійного виробництва

Здійснюється

Не здійснюється

Не здійснюється

Здійснюється на зразках товарів, які відбираються у спосіб та в кількостях, встановлених органом сертифікації

Здійснюється у спосіб, встановлений органом сертифікації, та включає інспектування способу виробництва та перевірочні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном чинності до 2 років, який визначається ліцензійною угодою

Не здійснюється

Здійснюється

Не здійснюється

Здійснюється на зразках товарів, які відбираються у спосіб та в кількостях, встановлених органом сертифікації

Здійснюється у спосіб, встановлений органом сертифікації, та включає інспектування способу виробництва та перевірочні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном чинності до 3 років, який визначається ліцензійною угодою з урахуванням строку атестації способу виробництва

Не здійснюється

Не здійснюється

Здійснюється органом, відповідальним за сертифікацію якості

Здійснюється у спосіб, встановлений органом сертифікації

Здійснюється у спосіб, встановлений органом сертифікації системи якості

Сертифікат відповідності з терміном чинності до 3 років, який визначається ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифікату на систему контролю якості

Одинична продукція

Не здійснюється

Не здійснюється

Не здійснюється

Здійснюється на кожному найменуванні 

Не здійснюється

Сертифікат відповідності для кожного найменування

Партія товарів (найменувань)

Не здійснюється

Не здійснюється

Не здійснюється

Здійснюється на зразках товарів, які відбираються у спосіб та в кількостях, встановлених органом сертифікації

Не здійснюється

Сертифікат відповідності партії продукції (найменувань) із зазначенням об‘єму партії, що сертифікується

Продукція серійного виробництва

Не здійснюється

Не здійснюється

Не здійснюється

Здійснюється на зразках товарів, які відбираються у спосіб та в кількостях, встановлених органом сертифікації

Здійснюється через проведення випробувань зразків продукції з періодичністю та в спосіб, як це встановлено органом сертифікації. За необхідності здійснюється інспектування способу виробництва

Сертифікат відповідності із строком дії, який встановлюється ліцензійною угодою, що є чинною протягом періоду до 1 року


Таблиця 25(d): Додаткові платежі пов’язані із сертифікацією імпортованих товарів

Найменування робіт 

Одиниця виміру 

Норматив оплати 

Підготовлення довідок (висновків) для органів митного контролю 

година 

4 Д мін.

Переклад і підтвердження автентичності перекладу документів 

друкований аркуш

8 Д мін.Таблиця 26(a): Основні пільги, що надаються інвесторам у спеціальних (вільних) економічних зонах (СЕЗ / ВЕЗ)

Назва ВЕЗ / Форма сприяння

Режим спеціальної митної зони

Звільнення від сплати прибуткового податку

Звільнення від сплати податків на інвестиції

Звільнення від сплати імпортного мита та ПДВ

Звільнення від сплати земельного податку

«Азов»

+

ставка – 20 %

+

-

+ (на період підготовки будівельної ділянки)

«Донецьк»

+

ставка – 20 %

+

-

+ (на період підготовки будівельної ділянки)

«Закарпаття»

+

ставка – 20 %

-

-

-

«Яворів», включно з автопортом Краковець

+ (тільки для автопорту Краковець)


+ (на 5 років), далі -50 %


-


+ (5 років)


+ (3 роки), далі -50 % існуючої ставки

«Славутич»


-


+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

+ (3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

«Курортополіс Трускавець»


-


+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+


+


+ (на період підготовки будівельної ділянки), наступні 10 років - 50 % існуючої ставки

«Порто-франко»

+


+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+


-


-


«Рені»

+

ставка – 20 %

+

-

-

«Порт Крим»

+

ставка – 20 %

+

-

+ (5 років)

«Інтерпорт Ковель»

+

ставка – 20 %

-

-

+ (5 років)

«Миколаїв»


+ тільки територія суднобудівного заводу)

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки, з року 4 до року 10 - повторне інвестування

+


+ (5 років)


+ (5 років)


Примітка: З червня 2007 року в вільних економічних зонах пільг не надавалося.

«+» означає, що ця пільга надається на весь інвестиційний період.

«-» означає, що ця пільга не надається.

«+ (два роки) з року третього до року п’ятого – 50 відсотків існуючої ставки» означає, що ця пільга надається повністю протягом перших двох років інвестиції. Протягом наступних трьох років податок стягується у розмірі п’ятдесят відсотків нормальної ставки. Після цього діє нормальна ставка податку.

«ставка – 20 відсотків» означає, що діє 20-відсоткова ставка податку.

Таблиця 26(b): Основні пільги, що надаються інвесторам на територіях з особливим режимом інвестиційної діяльності

Назва території

Звільнення від сплати прибуткового податку

Звільнення від сплати податків на інвестиції

Звільнення від сплати імпортного мита та ПДВ

Звільнення від сплати земельного податку

Донецька область

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

-

Луганська область

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

+ (5 років)

Закарпатська область

+ (на 2 роки), з року 3 до року 5 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

-

Автономна республіка Крим

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

+ (5 років)

Місто Шостка, Сумська область

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

+ (5 років)

Житомирська область

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

+ (5 років)

Місто Харків

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

+ (5 років)

Чернігівська область

+ (на 3 роки), з року 4 до року 6 -50 % існуючої ставки

+

+ (5 років)

+ (5 років)Примітка: З червня 2007 року у вільних економічних зонах пільги не надавалися.


Таблиця 30: Види обов’язкового страхування в Україні

 1. Медичне страхування;

 2. Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

 3. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

 4. Страхування спортсменів вищих категорій;

 5. Страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

 6. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

 7. Авіаційне страхування цивільної авіації;

 8. Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

 9. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

 10. Страхування засобів водного транспорту;

 11. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

 12. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

 13. Страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;

 14. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, в тому числі пожежновибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

 15. Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

 16. Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції»

 17. Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;

 18. Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»;

 19. Страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

 20. Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;

 21. Страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

 22. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

 23. Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

 24. Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

 25. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

 26. Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

 27. Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

 28. Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності або іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання або використання цієї зброї;

 29. Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;

 30. Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю або здоров'ю туриста або його майну;

 31. Страхування відповідальності морського судновласника;

 32. Страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;

 33. Страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;

 34. Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

 35. Страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

 36. Страхування майна, переданого у концесію;

 37. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів; та

 38. Страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт.
1 В англомовному оригіналі документа помилково вказано номер пункту, насправді це пункт 470. – Прим. Пер.

3 Згідно з Законом "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року діяльність, пов’язана з оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком деяких психотропних речовин та прекурсорів, визначених в цьому Законі), проводиться підприємствами державної та комунальної форми власності, які мають ліцензії для певних типів діяльності, таких як культивація, розробка, вироблення, зберігання, розміщення, перевезення, пересилка, покупка, продаж, імпорт, експорт, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Насправді, підприємства державної та комунальної форми власності дійсно можуть подавати заяву на отримання ліцензії на проведення певної діяльності (стаття 6 Закону № 60/95-ВР) та сертифікату на імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (стаття 12 Закону № 60/95-ВР). Сертифікат (окремий дозвіл) на імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається Комітетом з контролю за наркотичними речовинами, закріпленим за Міністерством охорони здоров’я після отримання згоди від Служби безпеки України.

5 Розробка апаратного забезпечення, засобів апаратного та програмного забезпечення для криптографічного захисту інформації та криптосистем.

Розробка засобів програмного забезпечення для криптографічного захисту інформації та криптосистем.

Виробництво апаратного забезпечення, засобів апаратного та програмного забезпечення для криптографічного захисту інформації та криптосистем.

Виробництво засобів програмного забезпечення для криптографічного захисту інформації та криптосистем.

Виробництво та використання засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем.

Випробування для цілей сертифікації та проведення експертної оцінки криптосистем та засобів криптографічного захисту інформації.

Тематичні дослідження засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем.

Надання послуг у сфері криптографічного захисту інформації.

Імпортування та експортування засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем. Торгівля засобами криптографічного захисту інформації та криптосистем.4518817096297268.html
4518907117834356.html
4518968899777425.html
4519039110710189.html
4519193346324093.html